ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

 
Το μάθημα επιλογής «Τουριστικό Μάρκετινγκ» της κατεύθυνσης Μάνατζμεντ Μάρκετινγκ θα ξεκινήσει να διδάσκεται κανονικά από την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, 15.30 – 18.00, όπως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.