ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" & "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Την Πέμπτη 20/10/2022 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα α) Ψηφιακό Μάρκετινγκ και β) Ειδικά Θέματα Διαδικτυακού Μάρκετινγκ με την κ. Τσουρέλα.Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνεια) τη Δευτέρα 24/10/2022, στις 9:30  - Ψηφιακό Μάρκετινγκβ) τη Δευτέρα 31/10/2022 στος 9:30 - Ειδικά Θέματα Διαδικτυακού Μάρκετινγκ