Ενημερωτικό υλικό για την επιλογή κατεύθυνσης

Διατίθεται το ακόλουθο ενημερωτικό υλικό για την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών από τους φοιτητές του Ε' εξαμήνου και τη δήλωση των μαθημάτων επιλογής:

- Πληροφορίες για το περιεχόμενο των σπουδών σε κάθε κατεύθυνση
- Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
- Σύντομη περιγραφή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος