έναρξη του προγράμματος Erasmus+

Ανακοινώνεται η έναρξη του προγράμματος Erasmus+ για κινητικότητα σπουδών το ακαδ. έτος 2022-2023.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν από τον οδηγό που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση αυτή
και από την ιστοσελίδα του Τμήματος για σπουδές Erasmus+:
http://business.teicm.gr/?q=node/37

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού δουν τις προυπεθέσεις και τους όρους συμμετοχής, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπέυθυνου του Τμήματος, κ. Φραγκίδη (τηλ.: 2321049310, e-mail: gary.fragidis@ihu.gr)

Η πρόσκληση για κινητικότητα σπουδών στο πρόγραμμα Erasmus+ θα ανακοινωθεί προσεχώς από το Γραφείοο Διεθνών Σχέσεων

Συνημμένα: