Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών

ΟΙ παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών της 19ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στις 12.00΄ το μεσημέρι. Θα ανακοινωθούν εκέινη την ημέρα οι αίθουσες και οι επιτροπές.

Οι φοιτητές πρέπει μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση να αποστείλουν στη Γραμματεία ένα αντίγραφο της εργασίας σε έντυπη μορφή και δύο σε ηλεκτρονική (σε usb φλασάκι ή cd)