Αναβολή μαθήματος Κοστολόγηση και Τιμολόγηση 6/10/2022

Αναβολή του μαθήματος Κοστολόγηση και Τιμολόγηση,  στις 12.30 (6/10/2022) λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.