ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 

ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

101Ο11

Μικροοικονομική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

3

2

 

5

6

102Ο11

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

1

 

3

4

103Π11

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

3

 

5

5

104Ο11

Εισαγωγή στην Λογιστική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

3

 

5

5

105Μ11

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΜ

Υ

ΜΓΥ

2

2

 

4

5

106Π11

Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

 

2

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

201 Ο11

Μακροοικονομική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

3

1

 

4

6

202Π11

Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

1

2

5

5

203Π11

Βάσεις Δεδομένων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

1

2

5

5

204Μ11

Αρχές Μάρκετινγκ

ΜΜ

Υ

ΜΓΥ

2

3

 

5

5

205Ο11

Οικονομικά Μαθηματικά

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

1

 

3

4

206Ο11

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

2

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

301Ο11

Χρηματοοικονομική

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

2

3

 

5

5

302Π11

Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων II

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

2

1

2

5

5

303Μ11

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

304Ο11

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

2

1

 

3

4

305Μ11

Διοίκηση Μ.Μ.Ε.

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

5

306Π11

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

2

 

2

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

407Ο14

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

402Π11

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

3

 

2

5

6

403Π11

Μεθοδολογία Έρευνας

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

2

 

2

4

5

404Μ11

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

5

405Μ11

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

5

406Ο11

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

                                                                                                                                                         

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ (+ 1 επιλογής)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

501Π11

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

3

 

2

5

6

502Μ11

Δημόσιες Σχέσεις

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

503Μ11

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

504Μ11

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

20

24

ΣΤ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ (+ 2 επιλογής)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

601Π11

Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

603O11

Διοικητική Λογιστική

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

604Μ11

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

 

2

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

15

18

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ( + 1 επιλογής)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

701Π11

Σεμινάριο

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

2

 

3

5

6

702Μ11

Συστήματα Υπηρεσιών και Εξωτερική Ανάθεση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

703Ο11

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

602Μ11

Στρατηγική Επιχειρήσεων

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

20

24

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ & ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγεται 1 μάθημα)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

607O11

Ελεγκτική

ΟΧ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

605Π11

Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας

ΠΕ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγονται 2 μαθήματα)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

611Μ14

Διοίκηση Οργανισμών

ΜΜ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

509Μ11

Εργασιακές Σχέσεις

ΜΜ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

709Ο11

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα

ΟΧ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

608Ο11

Διοικητική Οικονομική

ΟΧ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγεται 1 μάθημα)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

715Μ11

Ηγεσία και διαχείριση αλλαγών

ΜΜ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

708Ο11

Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη

ΟΧ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγεται 1 μάθημα)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

506Π11

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΕ

ΕΥ

ΜΕ

3

 

2

5

6

711Ο11

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

ΟΧ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγονται 2 μαθήματα)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

706Π11

Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

ΠΕ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

510Μ11

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΜΜ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

609Μ11

Διαφήμιση

ΜΜ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

612Μ14

Διοίκηση Πωλήσεων

ΜΜ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγεται 1 μάθημα)

Κωδικός

Μάθημα

Τομέας

Τύπος

Μαθ.

Θ

ΑΠ

Ε

Ω/Ε

ΔΜ

707Π11

Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΕ

ΕΥ

ΜΕ

3

 

2

5

6

714Μ11

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΜΜ

ΕΥ

ΜΕ

3

2

 

5

6