ΤΟΜΕΙΣ

Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν τρεις Τομείς και πιο συγκεκριμένα : o Τομέας 'Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ', o Τομέας 'Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής' και ο Τομέας 'Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας'.  Κάθε Τομέας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και στελεχώνεται με μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος, σύμφωνα με τη παρακάτω διάρθρωση :

·     Τομέας Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ
      Πασχαλούδης Δημήτριος, Καθηγητής
      Μουζά Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
      Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης, Επίκουρος Καθηγητής
      Γιοβάνης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Υπεύθυνος Τομέα
      Οικονόμου Χαράλαμπος, Καθηγητής Εφαρμογών

·     Τομέας Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
      Αθανάσαινας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
      Παντελίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπεύθυνος Τομέα
      Καρανάσιος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

·     Τομέας Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
      Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής
      Δημητριάδης Σωτήριος, Καθηγητής
      Βράνα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Υπεύθυνος Τομέα
      Χαψά Ξανθίππη, Καθηγήτρια Εφαρμογών
      Φραγκίδης Γαρύφαλος, Καθηγητής Εφαρμογών
      Καρακίτσιου Αθανασία, Καθηγήτρια Εφαρμογών

Η διοίκηση του κάθε Τομέα ασκείται από τη Γενική Συνέλευση και τον Υπεύθυνο του Τομέα. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που ανήκουν στον Τομέα και εκπροσώπους των φοιτητών.