Αιτήσεις ανακήρυξης και συνέχισης σπουδών για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου

1. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη ληψη πτυχίου ΤΕΙ (μαθήματα, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση)  και επιθυμούν να ανακηρυχθούν πρέπει να στείλουν στο e-mail της Γραμματείας (info@ba.ihu.gr) υπεύθυνη δήλωση την οποία συντάσσουν οι ίδιοι ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggra...

2. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο ή ισο του 12ου, έχουν ολοκληρώσει  τις υποχρεώσεις τους  για τη λήψη πρτυχίου ΤΕΙ (μαθήματα, πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση) και επιθυμούν τη συνέχιση σπουδών τους για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου, πρέπει να στείλουν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου στο e-mail της Γραμματείας (info@ba.ihu.gr) υπέυθυνη δήλωση την οποία συντάσσουν οι ίδιοι ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggra...