Εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων "Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων", "Μεθοδολογία Έρευνας"

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του:

  • εργαστηριακού μαθήματος Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων I θα διεξαχθούν διά ζώσης στο Εργαστήριο 17, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις 17:15,

  • εργαστηριακού μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας θα διεξαχθούν διά ζώσης στο Εργαστήριο 17, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις 19:15.

Ο Διδάσκων

Γιώργος Καραβασίλης