Μη διεξαγωγή του μαθήματος "Οικονομικά Μαθηματικά"

Η Διδασκαλία του μαθήματος "Οικονομικά Μαθηματικά" δεν θα διεξαχθεί την Τρίτη 17.05.2022 και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.