Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται απο το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αυτη στιγμή είναι τα εξής:

 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009). Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Γενικό M.B.A., (β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.

  Σκοποί του προγράμματος είναι:

  1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής. 
  2. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
  3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις. 
  4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.     
 2. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και ένα αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με τον τίτλο “MBA in Hospitality and Tourism”.

  Το πρόγραμμα σπουδών του ΜΒΑ προετοιμάζει τους σπουδαστές για την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, δίνοντας έμφαση στις τελευταίες έννοιες, πρακτικές και δεξιότητες στη σημερινή ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις διοικητικές τους ικανότητες, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας, να οξύνουν την επιχειρηματική τους οξυδέρκεια, συνδυάζοντας την εμπειρία από ένα αυστηρό και κορυφαίο MBA με μια εξειδικευμένη άποψη του management στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Έτσι, ενισχύει τις δυνατότητες των σπουδαστών για συνεχή επαγγελματική επιτυχία στο μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ευρέως φάσματος εκπαίδευση, με δυνατότητα εμβάθυνσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του σπουδαστή σε μια μελλοντική καριέρα.

  Ο σκοπός του MBA in Hospitality and Tourism είναι τετραπλός:

  1. Να παρέχει στους φοιτητές άριστη γνώση των εννοιών και των εργαλείων διαχείρισης
  2. Να εμπλουτίσει με στρατηγικές και επιχειρηματικές ιδέες τη βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας
  3. Να μεταδώσει γνώσεις και δεξιότητες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να προσφέρουν πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας
  4. Να εκπαιδεύσει τους μαθητές να δρουν και να προσαρμόζονται σε μια παγκοσμίως ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά