ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΙΙ (ΤΕΙ)

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ (Πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26/1/2022 στο εργαστήριο 19  και ώρα 17:00.Ο διδάσκωνΒάκαλος Αλέξανδρος