Εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Στατιστική στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ"¨(πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ)

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Στατιστική στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ"¨(πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ) θα γίνει την Πέμπτη 27/1/2022 και ώρα  19:30 στο Εργαστήριο 19.

Ο διδάσκων

Γιώργος Καραβασίλης