ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ύλη της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου για το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ είναι αναρτημένη στο e-learning.

Η διδάσκουσα
Άννα-Μαρία Μουζά