ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η αναπλήρωση του μαθήματος των Αγγλικών θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, 15:30 - 18:00.

 
                                                                              Η Διδάσκουσα
                                                                         Σύρπα Παναγιώτα