ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΙΙ (ΤΕΙ)

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ (πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ) θα γίνει την Τετάρτη 26/1/2022 και ώρα 17:00 στο εργαστήριο 19.

Ο διδάσκων

Βάκαλος Αλέξανδρος