Εξέταση στην Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (τελικό)

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (5ο εξ) θα γίνει βάσει του προγράμματος εξεταστικής που έχει ανακοινωθεί από το τμήμα. Όλοι οι φοιτητές θα εξεταστούν στην ίδια ώρα μαζί.

Ο διδάσκων,
Δημητρίου Στυλιανός