ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος. Οι ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και κοινού είναι 11:00 με 13:00, καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της Γραμματείας που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης δια ζώσης και τηλεφωνικά. Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται και τηλεφωνικά ( 23210-49135 ) ή   ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).  info@ba.ihu.gr

Στη Γραμματεία του Τμήματος υπηρετούν τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού :

Σεφερίδου Ιωάννα,   τηλ. 2321049135 Προϊσταμένη Τμήματος.