ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ

Εισαγωγή στην πληροφορική (Α΄ εξάμηνο, χειμερινό, Υποχρεωτικό 2 ώρες Εργαστήριο, Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων/ ΤΕΙ.)

       Τρίτη 10-12 εργ.15 Κασμερίδης Νικόλαος

Πληροφοριακά Συστήματα (Γ εξάμηνο, χειμερινό, Υποχρεωτικό, 2 ώρες Εργαστήριο, Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων/ ΤΕΙ)

Τετάρτη 17:00 - 19:00 εργ. 17 Αθανασίου Δημήτριος

Στατιστική ΙΙ, Γ εξάμηνο (χειμερινό, Υποχρεωτικό, 2 ώρες Εργαστήριο, Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων/ ΤΕΙ)

Πέμπτη 16:00 - 18:00 εργ 19 Καραβασίλης Γεώργιος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ (χειμερινό, Υποχρεωτικό, 2 ώρες Εργαστήριο, Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων/ ΤΕΙ)

         Δευτέρα 17:00 - 19:00 εργ.19 Βάκαλος

         Τετάρτη 17:00 - 19:00 εργ.19 Βάκαλος

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ε΄ εξάμηνο, χειμερινό, Επιλογής Υποχρεωτικό, 2 ώρες Εργαστήριο, Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων/ ΤΕΙ.)

Πέμπτη 16:00 - 18:00 εργ. 17 Καραβασίλης Ιωάννης