ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Λόγω μη έγκαιρης υπογραφής της σχετικής σύμβασης ανάθεσης διδασκαλίας μεταξύ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ορισμένων εκ των διδασκόντων του Τμήματος Ο.Δ.Ε., η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων δεν θα ξεκινήσει την εβδομάδα 18-22 Οκτωβρίου:

Α. Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ: Ε’ εξάμηνο

  1. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα
  2. Τουριστικό Μάρκετινγκ (επιλογής)

Β. Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ: Ζ’ εξάμηνο

  1. Στρατηγική Επιχειρήσεων
  2. Ψηφιακό Μάρκετινγκ (επιλογής)
  3. Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών (επιλογής)
  4. Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη (επιλογής)

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την έναρξης της διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.

 

Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου

 

Πρόεδρος του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων