ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ