ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Φραγκίδης Γαρύφαλλος
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γραφείο 8, 2ος όροφος διδακτηρίων ΣΔΟ
τηλ.: 23210-49310
email: gary.fragidis@ihu.gr

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές:  
Δευτέρα 14:00-15:00, Τρίτη 11:00-12:00, Τετάρτη 11:00-14:00

 

Βιογραφικό (Αρχείο)

Ο Γαρύφαλλος Φραγκίδης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος γνωστικό  αντικείμενο Πελατοκεντρικές Προσεγγίσεις στην Επιχειρηματική Ανάλυση και Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσιών.

Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, με τίτλο διδακτορικής διατριβής 'The Value Perspective in the Analysis and Design of Service Systems'. Κατέχει μεταπτυχιακό (MBA) και πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

Είναι Διευθυντής του Τομέα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και Συντονιστής Erasmus+ της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής TC5, Working Group 5.5 (Cooperation Infrastructures for Virtual Enterprises and Electronic Business) του International Federation for Information Processing (IFIP). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στο 6ο και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και στο Η2020, καθώς και σε πολλά περιφερειακά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση του ρόλου του πελάτη στα συστήματα υπηρεσιών και της αξίας των υπηρεσιών για τον πελάτη. Έχει πάνω από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, για τέσσερις από τις οποίες έχει λάβει βραβεία καλύτερης επιστημονικής εργασίας. 

Profile 

Garyfallos Fragidis is Assistant Professor in the field of Analysis and Design of Service Systems in the Department of Business Administration of the International Hellenic University. 

He holds a PhD in Information Systems from the University of Geneva, Institute of Service Systems (thesis title: The Value Perspective in the Analysis and Design of Service Systems'). He holds also an MBA and a Bachelor in Business Administration from the University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.  

He is the director of the Division of Informatics and Operation research of the Department of Business Administration, the director of the Centre of Innovation and Entrepreneurship of TEI of Central Macedonia and the Erasmus+ Coordinator of the Faculty of Business and Economics.  

He is a member of the IFIP TC5 Working Group 5.5 (Cooperation Infrastructures for Virtual Enterprises and Electronic Business). He has participated in several EU-sponsored research projects in FP6, FP7 and H2020 (Info-citizen, LAURA, Eco-thermo, DAREED) and many regional and national programmes.  His research is mostly related to the analysis of the value aspects of service systems and the role of the user in service systems. He has more than 50 scientific publications in international conferences and journals, for which he has received four best paper awards. 

Διδασκόμενα μαθήματα/ Courses 

  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών/ Business Process Analysis and Design
  • Διοίκηση Τεχνολογίας και Τεχνολογίας / Innovation and Technology Management 
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ/ Digital Marketing 
  • Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις (Εργαστήριο)/ Electronic Business 
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Corporate Social responsibility and Business Ethics 
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήριο)/ Introduction to Informatics 

Curriculum Vitae

Συνημμένα: