Νέα ανακοίνωση για τους φοιτητές που έχουν τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και επιθυμουν να συνεχίσουν τις σπουδες για λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου

Η Συνέλευση του Τμήματος στην 20η /23.09.2021 συνεδρίασή της αποφάσισε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για παρακολούθηση των 4  μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου είνι 15η Οκτωβρίου 2021, με την προϋπόθεση ότι έχουν τελείώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου ΤΕΙ και βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο του 12ου.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 13ο εξάμηνο και πραγματοποιούν ακόμη την πρακτική τους άσκηση και επιθυμουν να συνεχίσουν τις σπουδες για λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία