Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών  θα πραγματοποιηθεί στις 05-10-2021 και 8 Νοεμβρίου.

 

Από τη Γραμματεία