Πρόγραμμα Επικουρικής Διδασκαλίας (υποτρόφων μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων). Ορθή επανάληψη

Από τις 5/7/2021 έως και τις 30/9/2021 θα παρέχεται στους φοιτητές-τριες των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στη παρακάτω λίστα, εκπαιδευτική βοήθεια από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εν λόγω ωφελούμενοι θα είναι διαθέσιμοι για συνεργασία στις παρακάτω ημέρες και ώρες για όλο το διάστημα που αναφέρεται παραπάνω, εκτός της περιόδου 2-22/8/2021(καλοκαιρινή παύση).

 

Συνιστάται στους φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν σκοπό να λάβουν την εν λόγω εκπαιδευτική βοήθεια να αποστέλλουν mail πριν την επικοινωνία, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ, μάθημα και το αίτημα καθώς και το αντικείμενο της συνεργασίας.

 

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

e-mail

1

Χασιώτη Αικατερίνη

Μετ/κη φοιτήτρια

kchasiotou@yahoo.gr

2

Καϊτόζη Ζωή    

Μετ/κη φοιτήτρια

zwikaito@gmail.com

3

Χρυσάφη Χριστίνα 

 

Υποψήφια Διδάκτωρ

Christina.chr29@gmail.com

4

Χατζηγεωργίου Παναγιώτης      

Μετ/κός φοιτητής

xatzidanos@yahoo.gr

5

Φιλιππίδου Χριστίνα

Μετ/κη φοιτήτρια

filippidoy2@yahoo.gr

6

Μαϊκοπούλου Μαρία 

Μετ/κη φοιτήτρια

m.maikopoulou@hotmail.gr

 

7

Πολυμεράκη Ελένη                

Μετ/κη φοιτήτρια

polymeraki.eleni@gmail.com

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Χασιώτη Αικατερίνη)

«Χρηματοοικονομική Λογιστική» Διδάσκων απόκτηση Εμπειρίας Καραγιώργος Αλκιβιάδης / Δευτέρα-Σάββατο 9.00-11.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 97512854438

 

«Χρηματοοικονομική Διοίκηση» Καθηγητής Παντελίδης Παναγιώτης / Δευτέρα- Σάββατο 11.00-13.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 97512854438

 

«Διοικητική Λογιστική» » Καθηγητής Παντελίδης Παναγιώτης/ Δευτέρα-Σάββατο 16.00-18.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 97512854438

 

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο Οικονομικά (Καϊτόζη Ζωή)

«Οικονομικά Μαθηματικά» Επίκουρος Καθηγητής Καρανάσιος Νικόλαος/ Δευτέρα-Σάββατο 9.00-11.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 91989970233.

«Διοικητική Οικονομική» καθηγητής Αθανάσαινας Αθανάσιος/ Δευτέρα-Σάββατο 11.00-13.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 91989970233.

 

«Μικροοικονομική» καθηγητής Αθανάσαινας Αθανάσιος/ Δευτέρα-Σάββατο 16.00-18.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 91989970233

 

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χρυσάφη Χριστίνα)

«Εργασιακές Σχέσεις» Αναπληρωτής Καθηγητής Γιοβάνης Νικόλαος/ Δευτέρα-Σάββατο 09.00-13.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 92692899099

 

«Διοίκηση πωλήσεων» Διδάσκουσα Απόκτηση Εμπειρίας Δημητρακάκη Ιωάννα / Δευτέρα-Σάββατο 16.00-18.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 92692899099.

 

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο Ποσοτικές Μέθοδοι (Χατζηγεωργίου Παναγιώτης)

«Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι» Καθηγητής Δημητριάδης Σωτήριος  / Δευτέρα-Σάββατο 9.00-10.30 στην αίθουσα zoom με κωδικό 92529171551

 

«Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών» Καθηγητής Δημητριάδης Σωτήριος / Δευτέρα-Σάββατο 11.00-12.30 στην αίθουσα zoom με κωδικό 92529171551

 

«Ειδικά θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας» Επίκουρη Καθηγήτρια Καρακίτσιου Αθανασία/ Δευτέρα-Σάββατο 16.00-17.30 στην αίθουσα zoom με κωδικό 92529171551

 

«Διοίκηση Δικτύου Διανομών» Επίκουρη Καθηγήτρια Καρακίτσιου Αθανασία/ Δευτέρα-Σάββατο 17.30-19.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 92529171551

 

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο Μεθοδολογία και Στατιστική (Φιλιππίδου Χριστίνα)

«Στατιστική ΙΙ» Επίκουρη Καθηγήτρια Χαψά Ξανθίππη/ Δευτέρα-Σάββατο 9.00-11.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 93301690155

 

«Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εργαστήριο)» Επίκουρη Καθηγήτρια Χαψά Ξανθίππη/ Δευτέρα-Σάββατο 11.00-13.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 93301690155

 

«Μεθοδολογία Έρευνας (Εργαστήριο)» Καθηγήτρια Βράνα Βασιλική / Δευτέρα-Σάββατο 16.00-18.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 93301690155

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο Μάρκετινγκ (Μαϊκοπούλου Μαρία)

«Δημόσιες Σχέσεις» Αναπληρωτής Καθηγητής Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης/ Δευτέρα-Σάββατο 9.00-10.30 στην αίθουσα zoom με κωδικό 94597895226

 

«Συμπεριφορά καταναλωτή» Επίκουρη Καθηγήτρια Τσουρέλα Μαρία /Δευτέρα-Σάββατο 11.00-12.30 στην αίθουσα zoom με κωδικό 94597895226

 

«Τουριστικό Μάρκετινγκ» Διδάσκουσα Απόκτηση Εμπειρίας Δημητρακάκη Ιωάννα / Δευτέρα-Σάββατο 16.00-17.30 στην αίθουσα zoom με κωδικό 94597895226

 

«Διαφήμιση» Διδάσκων Απόκτηση Εμπειρίας  Παπαφλωράτος Τριαντάφυλλος / Δευτέρα-Σάββατο 17.30-19.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 92692899099.

 

 

Στο επιστημονικό πεδίο πληροφορική (Πολυμεράκη Ελένη)

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο» Επίκουρος Καθηγητής Φραγκίδης Γαρύφαλλος/ Δευτέρα-Σάββατο 9.00-11.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 97579610246

 

«Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις» Καθηγήτρια Βράνα Βασιλική/ Δευτέρα-Σάββατο 11.00-13.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 97579610246

 

«Βάσεις Δεδομένων» Καθηγητής Κεχρής Ευάγγελος/ Δευτέρα-Σάββατο 16.00-18.00 στην αίθουσα zoom με κωδικό 97579610246

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης