ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος προσλαμβάνεται και ένας αριθμός Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος είναι οι:

Αθανασίου Δημήτριος    ath4ath@gmail.com

Καραβασίλης Γεώργιος    gkaravas@ee.duth.gr

Καραβασίλης Ιωάννης     karavasil@sch.gr

Σαμολαδάς Ιωάννης    samoladas@gmail.com

Πασσάς  Ιωάννης   passasyannis@gmail.com