ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος προσλαμβάνεται και ένας αριθμός Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος είναι οι:

Αβραμίδης Αντώνιος    antoavramidis@gmail.com

Αθανασίου Δημήτριος    ath4ath@gmail.com

Αζαρία Αλμπέρτος     azarias@uom.grazarias@gmail.com

Αναστασιάδου Κυριακή    ak@teiser.gr

Βαλασίδου Αρετή   valasid@uom.gr

Δαρδακούλη Δέσποινα     dardakouli@teiser.gr

Δρογαλάς Γεώργιος    georgedrogalas@yahoo.gr,       http://www.drogalas.gr

Καραβασίλης Γεώργιος    gkaravas@ee.duth.gr

Καραβασίλης Ιωάννης     karavasil@sch.gr

Πολυχρονίδου Περσεφόνη   ppolychr@gmail.com

Τσουρέλα  Μαρία      mt@teiser.gr

Σαμολαδάς Ιωάννης    samoladas@gmail.com