Διδακτορικές Σπουδές

Πρόσκληση  για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει επτά (7) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων:
  • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (1 θέση).
  • Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (1 θέση).
  • Βιώσιμη Εφοδιαστική (1 θέση).
  • Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα (1 θέση)
  • Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση).
  • Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση).
  • Επιχειρηματικές/ Πληροφοριακές Αρχιτεκτονικές (1 θέση).   
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή USB stick) έως τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες.
Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 ως 14:00, τηλ. 23210 49165.