Διδακτορικές Σπουδές

Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων:
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Ειδική Αγωγή (θέση 1)
 • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (θέση 1)
 • Σχεδιασμός υπηρεσιών (θέση 1)
 • Νέα μέσα και επικοινωνία στο πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών (θέσεις έως 2)
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη Δημόσια Διοίκηση (θέση 1)
 • Ανάπτυξη τουριστικών προορισμών (θέση 1)
 • Ψηφιακή Οικονομική (θέση 1)
 • Θεωρία Παιγνίων – Οικονομικές – Επιχειρησιακές Εφαρμογές (θέση 1)
 • Βιομηχανική Οργάνωση & Οικονομική Ανάπτυξη  – Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (θέση 1)
 • Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ανάπτυξης μεθοδολογιών επιλογής προμηθευτών (θέση 1)
 • Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική (θέση 1)
 • Ηλεκτροκίνηση και η επίδραση της στα δίκτυα μεταφορών  και την οικονομία: δείκτες, πλαίσια και επιδόσεις (θέση 1)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων (θέση 1)
 • Παραγοντική Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (θέση 1)
 • Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή με χρήση Δομικών Μοντέλων Εξισώσεων (θέση 1)
 • Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και καταναλωτική συμπεριφορά (θέση 1)
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) έως την Παρασκευή 7 Μαίου 2021 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες.
Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 ως 14:00, τηλεφωνικά στο 23210 49135, ή με επιτόπια επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης