ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΖΟΟΜ

Με την νέα σύμβαση για τη χρήση του ΖΟΟΜ για το νέο ακαδ. έτος που αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου 2020 αλλάζουν οι κωδικοί των ηλ. αιθουσών στις οποίες διεξάγεται η διδασκαλία μαθημάτων και οι εξετάσεις.

Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου τίθενται σε λειτουργία οι νέες ηλ. αίθουσες ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΤΟΥΣ (ΔΙΠΑΕ*):
Κωδικός αίθουσας: 975 128 54438
Απευθείας link: https://zoom.us/j/97512854438

* Οι εξετάσεις των μαθημάτων του 1ου έτους του ΠΠΣ του ΤΕΙ θα λάβουν χώρα στην αίθουσα 93301690155
Απευθείας link: : https://zoom.us/j/93301690155

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΤΟΥΣ:
Κωδικός αίθουσας: 919 8997 0233
Απευθείας link: https://zoom.us/j/91989970233

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΤΟΥΣ:
Κωδικός αίθουσας: 926 9289 9099
Απευθείας link: https://zoom.us/j/92692899099

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ου ΕΤΟΥΣ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΠΑΕ
Κωδικός αίθουσας: 925 2917 1551
Απευθείας link: https://zoom.us/j/92529171551