ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτικης άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.  (20-2-2013)

Συνοπτικό ενημερωτικό έντυπο πρακτικής άσκησης.

Ενημερωτικό έντυπο για το φορέα απασχόλησης.

Ενημερωτικό έντυπο για τους ασκούμενους.