ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (TEI)

Στο τελευταίο (8ο) τυπικό εξάμηνο περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση, η οποία είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 6 μηνών και πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 Διδακτικές Μονάδες.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας και γενικά κρίνεται ως ικανοποιητική. Η πρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.