ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων του ατομικού του προγράμματος σπουδών. Φοιτητής που πέτυχε στην Α΄ εξεταστική περίοδο βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του (5) για κάποιο μάθημα, δεν συμμετέχει στην Β΄ εξεταστική περίοδο στις εξετάσεις του μαθήματος αυτού.