ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το  εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, πριν την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεωρητικές διαλέξεις, τις ασκήσεις πράξεις και τις εργαστηριακές ομάδες που σχηματίζονται σε κάθε εργαστηριακό μάθημα. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι τα εργαστήρια του Τμήματος είναι χωρητικότητας 25 ατόμων και επομένως δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εργαστηριακή εκπαίδευση του συνόλου των φοιτητών. Για το λόγο αυτό, για κάθε εργαστηριακό μάθημα σχηματίζεται ένας αριθμός εργαστηριακών ομάδων.