ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε διδακτικό εξάμηνο έχει διάρκεια δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο είναι η πρώτη Δευτέρα του μήνα Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την 2098/19-7-2012 απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 είναι το παρακάτω:

Χειμερινό εξάμηνο:

  • Μαθήματα: 1/10/2012 – 14/1/2013
  • Α’ εξεταστική περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου: 21/1/2013 – 8/2/2013
     

Εαρινό εξάμηνο:

  • Μαθήματα: 18/2/2013 – 31/5/2013
  • Α΄ εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου: 10/6/2013 – 28/6/2013
  • Β’ εξεταστική περίοδος Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου: 2/9/2013 – 20/9/2013