ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε διδακτικό εξάμηνο έχει διάρκεια δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο είναι η πρώτη Δευτέρα του μήνα Οκτωβρίου.