Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (MBA)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β' και ΦΕΚ 2776/31-10-2013. τεύχος Β'). Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Γενικό M.B.A., (β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Πρόθεσή μας είναι να εκπαιδεύσουμε στελέχη, με γνώσεις και δεξιότητες, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γενικές αρχές της Διοικητικής Επιστήμης και των ειδικών κατά περίπτωση σύγχρονων εργαλείων, στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, αλλά και να προετοιμάσουμε ηγέτες, με ξεχωριστές ηθικές, ανθρώπινες και επαγγελματικές αξίες, εργατικούς, με οράματα και υψηλούς στόχους, αλλά και προσγειωμένους στην πραγματικότητα, με ωριμότητα, απλή λογική και εφαρμοσμένη σκέψη, που θα μπορούν να εργάζονται ομαδικά, να καινοτομούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολύπλοκη επιχειρηματική αβεβαιότητα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα βασικά οργανωτικά στοιχεία του Προγράμματος, που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του, είναι τα εξής : (α) ο μικρός αριθμός των φοιτητών, η επιλογή των οποίων γίνεται με αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια και συγκεκριμένη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, (β) οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φοιτητών μας, όπως μελέτες περιπτώσεων, ομάδες μελέτης – εργασίας, διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, κ.α., (γ) το εκπαιδευτικό προσωπικό από το Τμήμα μας, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και από άλλα Α.Ε.Ι. ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αναγνωρισμένη ερευνητική παρουσία ή/και διοικητική εμπειρία, (δ) η αυστηρή διάρθρωση των σπουδών, η οποία βοηθά τους φοιτητές μας να επιδιώκουν και να επιτυγχάνουν τους εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους και (ε) η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες, που προβλέπονται στο νόμο 3374/2005, περί διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ο δικτυακός αυτός τόπος του Προγράμματος, περιέχει πολλές πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με την οργάνωση και το περιεχόμενο των σπουδών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές του. Ξεφυλλίστε τις ‘σελίδες’ του για να μας γνωρίσετε καλύτερα και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Σας εύχομαι καλή πλοήγηση.

 

Σωτήριος Γ. Δημητριάδης  
Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ