ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων κάθε τυπικού εξαμήνου είναι 30 (βλέπε σχετικά στον πίνακα 1 του προγράμματος των σπουδών).