ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στις μεθόδους διδασκαλίας ενός μαθήματος περιλαμβάνονται :

  • θεωρητικές διαλέξεις: παραδοσιακές από καθέδρας εισηγήσεις
  • ασκήσεις – πράξεις: φροντιστηριακές ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας
  • εργαστηριακές ασκήσεις: εξάσκηση που διενεργείται στα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές.
 
Μικτά μαθήματα είναι αυτά που περιλαμβάνουν θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.