ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε:

  • υποχρεωτικά, το σύνολο των οποίων ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει και να τα περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις, και
  • κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει στη διάρκεια των σπουδών του τέσσερα (4) οποιαδήποτε από αυτά επιθυμεί