Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε.

A ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

101

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

102

Εισαγωγή στην Λογιστική

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

103

Στατιστική Ι        

ΜΓΥ

3

1

 

4

5

104

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

3

2

 

5

5

105

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

106

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

107

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι*

ΜΓΥ

3

 

 

3

-

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

201

Μικροοικονομική

ΜΓΥ

3

2

 

5

5

202

Στατιστική ΙΙ

ΜΓΥ

3

1

 

4

5

203

Βάσεις Δεδομένων

ΜΓΥ

2

1

1

4

5

204

Οικονομικά Μαθηματικά

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

205

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

206

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

207

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ*

ΜΓΥ

3

 

 

3

-

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

301

Μακροοικονομική

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

302

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

303

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

304

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

305

Μάρκετινγκ

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

306

Μεθοδολογία Έρευνας

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

401

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων Ι

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

402

Χρηματοοικονομική  Διοίκηση

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

403

Διοίκηση δικτύου διανομών (logistics)

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

404

Διοίκηση Πωλήσεων

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

405

Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

406

Δημόσιες Σχέσεις

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

501

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων ΙΙ

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

502

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

503

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (1ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (2ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (1ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

601

Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

602

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

603

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (3ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (4ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (2ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

701

Διοίκηση Ποιότητας 

ΜΕY

3

 

 

3

5

702

Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

703

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (5ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (6ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (3ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

801

Στρατηγική Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

802

Εργασιακές Σχέσεις

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

803

Διοικητική Λογιστική

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (7ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής - Κατεύθυνσης (8ο) ή Πτυχιακή Εργασία

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (4ο) ή Πρακτική Άσκηση

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

A01

Διοικητική Οικονομική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α02

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΜΕ

2

1

 

3

5

Α03

Αρχές Οικονομικής Σκέψης

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α04

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α05

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α06

Ζητήματα Σύγχρονης Ελληνικής  Οικονομίας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α07

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Α08

Λογιστική εταιρειών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α09

Περιφερειακή Οικονομική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α10

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α11

Ελεγκτική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α12

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης  Στατιστικής

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α13

Στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

                 

 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

B01

Μάρκετινγκ υπηρεσιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

B02

Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B03

Επικοινωνία μέσων κοινωνικής δικτύωσης

ΜΕ

3

 

 

3

5

B04

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

ΜΕ

2

1

 

3

5

B05

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B06

Ειδικά θέματα διαδικτυακού μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B07

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

B08

Διοίκηση Μ.Μ.Ε.

ΜΕ

3

 

 

3

5

B09

Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών

ΜΕ

2

1

 

3

5

B10

Διοίκηση Οργανισμών

ΜΕ

2

1

 

3

5

B11

Συμπεριφορά καταναλωτή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΜΕ

3

 

 

3

5

B12

Ειδικά θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

ΜΕ

3

 

 

3

5

B13

Αθλητικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Γ01

Ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων

ΜΕ

2

 

1

3

5

Α07

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ02

Σχεδιασμός δικτυακών τόπων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ03

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΕ

3

 

1

4

5

Γ04

Διοίκηση Προμηθειών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ05

Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ06

Σχεδιασμός Συστημάτων  Υπηρεσιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ07

Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

ΜΕ

2

1

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

                 

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Γ08

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΜΕ

2

1

 

3

5

Γ09

Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ10

Διοίκηση Έργων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ11

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ12

Επιχειρηματική Ευφυία και Επιχειρηματική Αναλυτική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ13

Ειδικά θέματα επιχειρησιακής έρευνας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

Συνημμένα: