Ανακοίνωση: Αφορά στο μαθήμα "Διοίκηση Δικτύου Διανομών (logistics)

Εξαιτίας την αυριανής εκδήλωση η διάλεξη του μαθήματος θα αρχίσει στις 13:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16:00

Η διδάσκουσα