Αναβολή μαθήματος "Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας Τετάρτη 15/05/24

H διάλεξη του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/05/2024.

Η ημέρα και ώρα αναπλήρωση της θα γίνει σε συνεννόηση με του του φοιτητές και θα δοθεί νέα ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα

Α. Καρακίτσιου