Αναβολή μαθήματος "Διοίκηση Δικτύου Διανομών (logistics) την Τρίτη 14/5/24

H διάλεξη του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/05/2024.
Η ημέρα και ώρα αναπλήρωση της θα γίνει σε συνεννόηση με του του φοιτητές και θα δοθεί νέα ανακοίνωση.