Ενημέρωση για την δωρεάν είσοδο στη BEYOND [25-27/04/2024] για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος