Το μάθημα "Δημόσιες Σχέσεις" εκτάκτως θα πραγματοποιηθεί στις 15-5-2024 ημέρα Τετάρτη (12:15-15:00) αντί στις 22-4-2024 ημέρα Δευτέρα.