Προκήρυξη εκλογών για εκπρόσωπο ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων