ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2014

Α'  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ

101Ο11

Μικροοικονομική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

3

2

 

5

6

102Ο11

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

1

 

3

4

103Π11

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

3

 

5

5

104Ο11

Εισαγωγή στην Λογιστική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

3

 

5

5

105Μ11

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΜ

Υ

ΜΓΥ

2

2

 

4

5

106Π11

Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

 

2

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

Β'  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ

201Ο11

Μακροοικονομική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

3

1

 

4

6

202Π11

Στατιστική Ι

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

1

2

5

5

203Π11

Βάσεις Δεδομένων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΕ

Υ

ΜΓΥ

2

1

2

5

5

204Μ11

Αρχές Μάρκετινγκ

ΜΜ

Υ

ΜΓΥ

2

3

 

5

5

205Ο11

Οικονομικά Μαθηματικά

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

1

 

3

4

206Ο11

Χρηματοικονομική Λογιστική

ΟΧ

Υ

ΜΓΥ

2

2

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

Γ'  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ

301Ο11

Χρηματοοικονομική

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

2

3

 

5

5

302Π11

Στατιστική II

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

2

1

2

5

5

303Μ11

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

3

2

 

5

6

304Ο11

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

2

1

 

3

4

305Μ11

Διοίκηση Μ.Μ.Ε.

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

5

306Π11

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

2

 

2

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

Δ'  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ

401Ο11

Εφαρμογές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

2

3

 

5

5

402Π11

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

3

 

2

5

6

403Π11

Μεθοδολογία Έρευνας

ΠΕ

Υ

ΜΕΥ

2

 

2

4

5

404Μ11

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

5

405Μ11

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ΜΜ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

5

406Ο11

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΟΧ

Υ

ΜΕΥ

2

2

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

26

30

 
Ε'  ΕΞΑΜΗΝΟ  (+ 1 επιλογής)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ
501Π11
ΠΕ
Υ
ΜΕΥ
3
 
2
5
6
502Μ11
ΜΜ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
503Μ11
ΜΜ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
504Μ11
ΜΜ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
20
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤ΄    ΕΞΑΜΗΝΟ (+ 1 επιλογής)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ
601Π11
ΠΕ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
602Μ11
ΜΜ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
603Ο11
ΟΧ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
604Μ11
ΜΜ
Υ
ΜΕΥ
3
 
2
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
20
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ ( +2 επιλογής)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ
701Π11
ΠΕ
Υ
ΜΕΥ
2
 
3
5
6
702Μ11
ΜΜ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
703Ο11
ΟΧ
Υ
ΜΕΥ
3
2
 
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
15
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ
505Π11
Ε’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
506Π11
Ε’
ΕΥ
ΜΕ
3
 
2
5
6
605Π11
ΣΤ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
606Π11
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
ΣΤ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
704Π11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
 
2
5
6
705Π11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
 
2
5
6
706Π11
Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
707Π11
 
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
 
2
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ
507Ο11
Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων
Ε’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
508Ο11
Χρηματολογιστικές Εφαρμογές
Ε’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
607Ο11
Ελεγκτική
ΣΤ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
608Ο11
Διοικητική Οικονομική
ΣΤ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
708Ο11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
709Ο11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
710Ο11
Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
 
2
5
6
711Ο11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘ. Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΔΜ
509Μ11
Ε’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
510Μ11
Ε’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
609Μ11
ΣΤ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
610Μ11
ΣΤ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
712Μ11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
713Μ11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
714Μ11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
715Μ11
Ζ’
ΕΥ
ΜΕ
3
2
 
5
6
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υ = Υποχρεωτικό
ΕΥ = Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό
ΜΓΥ = Μάθημα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ = Μάθημα Ειδίκευσης
Θ = Θεωρητικές Διαλέξεις
ΑΠ = Ασκήσεις – Πράξεις
ΕΡΓ = Εργαστηριακές ασκήσεις
Ω/Ε = Ώρες ανά εβδομάδα
ΔΜ = Διδακτικές Μονάδες