Προκήρυξη εκλογών για εκπρόσωπο ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων