ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ"

Το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ με τον κ.Καραγιώργο  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/4/2024  και ώρα 15:15 - 18:00 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.