Ορκωμοσία του Τμήματος ΟΔΕ (Ιούνιος 2024)

Η ορκωμοσία του Τμήματος ΟΔΕ (φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ και Πανεπιστημίου) θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης».Στην ορκωμοσία μπορούν να συμμετέχουν, όσοι φοιτητές θα αποστείλουν αίτηση ανακήρυξης έως και τις 14.05.2024 .Οι ανακηρυχθέντες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να εμημερώσουν τη Γραμματεία  έως τις 14.05.2024. Επισημαίνεται ότι σχετικά με την ορκωμοσία είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή. Η Γραμματεία του Τμήματος 

Συνημμένα: