ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ¨ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"

Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  δεν θα πραγματοποιηθεί την τρίτη 9/4/2024  και ώρα 15:15 - 18:00 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.